# #


Despre Noi

TRANSFOND este administratorul și operatorul Casei de Compensare Automată a plăților comerciale interbancare de mică valoare. Situat în centrul tuturor operatorilor financiari, TRANSFOND a dezvoltat și administrează un sistem robust și sigur de procesare a tranzacțiilor interbancare aliniat standardelor internaționale în domeniu. De la operaționalizare și până în prezent, Casa de Compensare Automată a funcționat exemplar, la parametri maximi de disponibilitate și siguranță.

Transferurile utilizând serviciul AliasPay (subcomponentă a Casei de Compensare Automată) sunt realizate așadar cu garanţia TRANSFOND, având la bază peste 15 ani experienţă ȋn construirea și operarea sistemelor critice ce țin de procesarea plăților interbancare ȋn România. Acţionarii TRANSFOND sunt Banca Naţională a României şi principalele bănci comerciale. Avem, de aceea, certitudinea că banii sunt transferaţi ȋn siguranţă deplină dintr-un cont ȋn alt cont, în bănci diferite.
TRANSFOND oferă, de asemenea, instituțiilor de plată din România, servicii de procesare a plăților interbancare de retail în Euro, naționale și transfrontaliere, conform standardelor SEPA cu decontarea rezultatelor compensării prin sistemul TARGET2, componenta Băncii Naționale a României.

Instituția deține un capital substanțial de încredere în gestionarea cu succes a numeroase proiecte de plăți în cadrul comunității financiar bancare. Proiectele finalizate până în prezent au demonstrat experienţa companiei în coordonarea de acțiuni de mari dimensiuni, cu multe instituţii implicate, ale căror interese sunt diferite în funcţie de tipul de servicii prestat, cu viteze şi metodologii de lucru variate, cu infrastructuri eterogene. Rezultatele obţinute la nivel de comunitate, economiile generate în urma realizării proiectelor au justificat pe deplin eforturile făcute. În acest moment, obiectivul de dezvoltare strategică al TRANSFOND este acela de consolidare şi diversificare a profilului de activitate propriu, specific unui furnizor de infrastructură pentru servicii financiare, cu profil pronunțat IT&C. Adiacent modernizării continue a Casei de Compensare Automată și implementării standardelor europene în domeniu, TRANSFOND continuă dezvoltarea de servicii destinate comunităţii financiar - bancare, prin lansarea și administrarea de noi linii de business concentrate pe eficientizarea și diversificarea activităţii clienţilor societății. Prin lansarea e-Arhiv@ în anul 2009, TRANSFOND a devenit primul furnizor autorizat de servicii de arhivare a documentelor electronice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică. În anul 2010, TRANSFOND și-a completat gama de servicii oferite, prin adăugarea la acestea a serviciului de facturare electronică (e-Factur@), adresat emitenților de facturi și destinatarilor acestora.