# #

Furnizori de servicii de plăți

AVANTAJE pentru instituțiile de plată care oferă AliasPay

 • îmbogăţirea portofoliului de servicii inovatoare, de o reală valoare, în confruntarea din ce în ce mai acerbă cu soluțiile netradiționale, în piaţa serviciilor de plăţi;
 • fidelizarea clientelei prin oferirea unor servicii bazate pe siguranţă, viteză, uşurinţă în utilizare; retenția clienților;
 • extinderea ofertei cu un serviciu modern care poate fi o sursă suplimentară de venituri;
 • consolidarea imaginii furnizorului de servicii de plată prin oferirea unui serviciu de înaltă tehnologie, aliniat la tendințele europene și internaționale;
 • element de poziționare, diferențiere;
 • reducerea costurilor prin diminuarea numerarului din piață prin conversia în non-cash a unor tranzacții.


Serviciul AliasPay asigură pentru bănci/instituții furnizoare de servicii de plată:

 • costuri reduse cu rețelele de comunicații,
 • siguranță operațională,
 • interoperabilitatea la nivel SEPA - fără a necesita dezvoltări de către participant,
 • arhivare electronică (la solicitarea participantului),
 • HelpDesk disponibil 24/7/365.

CUM DEVIN PARTICIPANT LA SERVICIUL ALIASPAY, ÎN CALITATE DE BANCĂ/FURNIZOR DE SERVICII DE PLATĂ?

În calitate de bancă/furnizor de servicii de plată, includerea în oferta proprie a serviciului AliasPay este determinată de:

 • - participarea, în prealabil, la sistemul SENT (Casa Automată de Compensare) și respectarea Regulilor de sistem SENT (în cadrul căruia funcționează aplicația AliasPay);
 • - aderarea la Setul de Reguli privind SPL (Standardised Proxy Lookup) emise de Asociația Română a Băncilor (ARB).


La sistemul SENT pot participa următoarele categorii de instituții*:

a. instituţii de credit;
b. instituţii emitente de monedă electronică;
c. furnizori de servicii poştale giro;
d. instituţii de plată;
e. Banca Naţională a României;
f. Trezoreria Statului;
g. Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale (altele decât Banca Naţională a României), atunci când acestea nu acţionează în calitate de autorităţi monetare sau în altă calitate ce implică exerciţiul autorităţii publice;
h. Statele membre şi autorităţile lor regionale sau locale, atunci când acestea nu acţionează în calitatea lor de autorităţi publice;
i. instituţiile de credit din Republica Moldova;
j. CSM-uri partenere.

Instituțiile eligibile să participe la sistemul SENT precizate la literele a, b, c și d, enumerate mai sus, sunt persoane juridice române sau sucursale înfiinţate pe teritoriul României de către persoane juridice străine din Spaţiul Economic European, care au fost notificate BNR de către autoritatea competentă din statul membru de origine.

*Extras din Regulile de sistem SENT, care includ serviciul AliasPay.